Українська мова English language

Господарсько-біологічна оцінка
сортів суниці нейтрального дня
в умовах західного лісостепу України

УДК 634.75.518.169
ГОСПОДАРСЬКО – БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ СУНИЦІ НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
С.В. ЧМИХ, А.І. ЧМУХ.

Суниця належить до небагатьох культурних рослин, що вирощуються у відкритому грунті на усіх континентах, за виключенням Антарктиди. Найбільш раннє дозрівання плодів у відкритому грунті, чудові смакові та десертні якості, легкість розмноження сприяють популяризації цієї культури. Суниця сама скороплідна і при високому рівні агротехніки одна з найбільш урожайних серед ягідних культур, вона здатна адаптуватися в різних грунтово-кліматичних умовах .

Актуальність теми. В даний час у виробництві широко використовуються сорти короткого дня, а також набувають популярності серед виробників сорти нейтрального дня і повторного плодоношення. Ці сорти в основному використовуються для отримання позасезонних ягід для ринку свіжої продукції. В Західній Європі приділяють велику увагу вирощуванню сортів нейтрального дня, які дають можливість продовжити термін споживання свіжих ягід. Такі сорти на території України в промислових обсягах до цього часу практично не вирощувались і не вивчались. Тому на Подільської дослідної станції садівництва ІС закладено дослід і проводиться вивчення сортів нейтрального дня іноземної селекції з метою популяризації та впровадження їх у виробництво в різних регіонах України.

Методика досліджень. Обліки та спостереження проводились на протязі 2007-2008 рр. згідно методик: «Методика проведення експертизи сортів плодово – ягідних, горіхоплідних культур та винограду» м. Київ (2005 р) та «Програми і методики сортовивчення плодових, ягідних та горіхоплідних культур» м. Орел (1999 р.).

Об’єктами досліджень є сім сортів нейтрального дня іноземної селекції: Diamante, Evie - 2, Everest, Ostara, Selva, Seascape, Florin.

Результати досліджень. В загальному за роки спостережень слід відмітити, що зими 2006-2007 та 2007-2008 були сприятливими для перезимівлі досліджуваних сортів. Середньомісячні температури зими 2006-2007 років за грудень та січень на 4,7 та 7,5 ?С вище в порівнянні з середнім багаторічним показником. При пониженні температури в лютому суниця була вкрита шаром снігу до 8см. Зима 2007-2008 років була також теплою, а при пониженні температури до – 17,9?С в другій декаді січня суниця була вкрита шаром снігу 5-7 см. При таких погодніх умовах перезимівлі підмерзання рослин виявлено не було.

Визначення посухостійкості показало, що у більшості сортів вона висока і складає 8-10 балів(Selva, Seascape, Everest). Більш чутливим до нестачі вологи виявився сорт Ostara, у якого цей показник дорівнював 7 балів.

За результатами фенологічних спостережень встановлено, що цвітіння у сортів нейтрального дня розпочинається 4.05-8.05, одночасно з традиційними ранніми сортами, а початок другої хвилі цвітіння припадає на кінець червня – початок липня і триває до приморозків.

Дозрівання плодів у сортів нейтрального дня в період першої хвилі плодоношення відмічене в першій декаді червня. Ягоди другої хвилі плодоношення розпочинають дозрівати в першій декаді липня, за винятком сортів Seascape і Florin, у яких дозрівання ягід починається на 7-10 днів пізніше за інших. Збір ягід сортів, що вивчались, триває до кінця жовтня.

З усіх досліджуваних сортів найменший урожай зібраний у сорту Diamante, але його ягоди були високих смакових та товарних якостей. Урожайність решти досліджуваних сортів нейтрального дня знаходилась в межах 5,74 - 8,57 т/га.

Висока товарність ягід у сортів Florin та Evie – 2. У цих сортів вихід ягід першого сорту складає відповідно – 71,5 та – 52,6%. Найменш крупноплідним, виявився сорт Ostara, у нього ягоди першого сорту складали лише 8,6%. Вихід ягід першого сорту у решти досліджуваних сортів був у межах 33,7 – 47,8%. Сорти, що вивчались відрізняються за якістю ягід. Привабливі, транспортабельні, досить великі плоди доброго смаку (8 балів) у сортів Florin, Selva, Diamante, Evie – 2. дещо нижчої якості ягоди у сорту Ostara.

Одними з найбільш шкодочинних хвороб ягід, що знижують якість та кількість врожаю, в наших умовах є борошниста роса та сіра гниль. За роки досліджень ураження ягід борошнистою росою у всіх сортів не виявлено. Найбільш стійкими до сірої гнилі виявились сорти Diamante, Selva, Seascape, ступінь ураження ягід яких складає менше одного відсотка. Дещо менша стійкість до цієї хвороби відмічена у сортів Evie – 2 та Everest і складає 1–2 %.

За попередніми даними перспективними для наших умов можуть бути сорти Everest, Florin, Evie – 2, Selva. Вирощування цих сортів дасть можливість створити ягідний конвеєр для забезпечення ринку свіжими плодами власного виробництва в нетрадиційні строки.

Список використаної літератури.
  1. Босий О.В. Типии саджанців суниці. // Новини садівництва. – Умань – 2006 - №2 – С 7 -9.
  2. Дмитраш Н.І.,Босий О.В. Вирощуємо суницю//Посібник. Вінниця.2006.
  3. Edvard Zurawiz. Truskawka i poziomka. Krakow. 2000.
  4. Edvard Zurawiz, Krystyna Pierzga.Uprawa truskawki. 2004 r.
  5. Методика проведення експертизи сортів плодово-ягідних, горіхоплідних культур та винограду. – Київ – 2005.
  6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур.//Орел, И – во ВНИИСПК,1999.
 
 
Developed by Web-Relax