Українська мова English language

Стійкість сортів суниці
до хвороб в умовах Центрального
Лісостепу України

С.В. Чмих, молодший науковий співробітник.
Подільська дослідна станція садівництва ІС УААН.

В центральному Лісостепу України одним із найбільш шкодочиних хвороб листя суниці є борошниста роса, бура та біла плямистості. Дані хвороби зменшують стійкість рослини до несприятливих умов середовища, знижують продуктивність та якість врожаю. Значної шкоди насадженням суниці може завдавати сіра гниль, яка в першу чергу знижує якість та кількість зібраного врожаю. Дана хвороба за сприятливих умов при високій вологості може знищити до 40-50% урожаю.

У зв’язку з цим стає актуальним виділення сортів суниці, стійких або відносно стійких до ураження цими хворобами, що в деякій мірі зменшить пестицидне навантаження. Методика досліджень. Обліки та спостереження проводилися на колекційних ділянках суниці дослідного господарства Подільської дослідної станції садівництва ІС УААН. Вивчали 15 сортозразків протягом 2005-2006 років. Грунт сірий – лісовий, опідзолений, сердньосуглинковий на лесі. Заходи догляду за насадженнями загальноприйняті в господарстві. Протягом вегетації проводилось чотири обприскування фунгіцидами (Медян Екстра, Хорус).

Обліки хвороб проводили згідно методики ВНИИСПК "Програма и методика сортоизучения плодових, ягодных и орехоплодних культур." г. Орел 1999 р.

Результати досліджень. Борошниста роса, як вже зазначалось, завдає шкоди насадженням уражуючи листовий апарат та ягоди рослин. Найбільший розвиток хвороби припадає на червень – липень за високих температур та високої вологості. Уражені хворобою рослини відставали в рості, урожайність помітно знижувалась, ягоди утворювались переважно дрібні з низькими смаковими якостями. Вивчення суниці в колекційних насадженнях дало змогу виділити високопродуктивні з високою якістю ягід стійкі та відносно стійкі до ураження борошнистою росою сорти: Редгонтлет, Баунті, Корона, Полка, Пандора, Флоренс, Фестивальна ромашка, Симфонія, Еліс.

Найбільший бал ураження борошнистою росою був відмічений у сортів Ламбада – 3,7 та Мей – 0,95 бали.

Біла та бура плямистості уражують переважно старі листки, тому захворювання в більш сильному ступені проявляється в період плодоношення середньостиглих та пізніх сортів суниці. Свого максимуму хвороби досягають в другій половині літа, особливо при періодичних опадах та на поливних площах.

Масовий розвиток хвороби призводить до пошкодження й загибелі значної кількості листя, яке засихає й гине, а це в свою чергу знижує продуктивність культури в наступному році. Під час обліків виявилось, що окремі сорти: Мей, Еліс, Фестивальна ромашка, Пегас,Флоренс – уражувались плямистостями в дещо меншій мірі у порівнянні з іншими досліджуваними сортами. Найбільшого ураження плямистостями зазнали сорти Полка та Пандора.

Сіра гниль плодів в першу чергу проявляється на ягодах, що безпосередньо контактують з грунтом і ураженими рослинними рештками. Хвороба розвивається швидко. Її розвтку сприяють загущеність і засміченість бур’янами насаджень, де більш висока вологість сприяє проростанню спор. Швидкий розвиток хвороби, особливо при дощовій погоді в період дозрівання ягід являється причиною значного недобору врожаю.

Збудник здатний перезаражати ягоди і при зберіганні. Така продукція втрачає смак, аромат і колір. Ягоди стають непридатними до споживання.

Результати досліджень показують, що з роками зараженість насаджень суниці хворобами зростає, найбільш стійкими до даної хвороби виявились сорти Еліс, Ельсанта, Пегас, Баунті, Пандора, Флоренс. Найбільшого ураження сірою гниллю зазнав сорт Русановка – 7,8%.

 
 
Developed by Web-Relax